De doelen van de Barbetclub zijn:

 

Vereniging opzetten (voorlopig een niet-erkende)

 

Bekendheid geven aan het ras

 

Actief leden werven

 

Begeleiden van de ontwikkeling van het ras

 

Deze doelen zullen nog worden vastgelegd in nog op te stellen Statuten.